Batterispänning: volt (V)
Effekt: watt (W)
Ström: ampere (A)
Kabellängd: meter (m)
Kabelarea: mm²
Kabeltyp: koppar aluminium
Resultat:
Spänningsfall i kabeln V
Kabelns resistans ohm
Ström A<
Rekommenderad area mm2

Minsta kabelarea för säkringar:
35 A kräver minst 10 mm2 kabelarea.
25 A kräver minst 6 mm2 kabelarea.
20 A kräver minst 4 mm2 kabelarea.
16 A kräver minst 2,5 mm2 kabelarea.
0-10 A kräver minst 1,5 mm2 kabelarea.