Vilken information samlar vi in om dig?
Knowtech AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

När du handlar i våra webshopar behöver vi samla in viss personlig information om vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att butiken ska kunna hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Knowtech AB säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

Knowtech AB Dataskyddspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Knowtech AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@knowtech.se.

Genom att handla hos Knowtech AB, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Knowtech AB  använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du handlar hos oss.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår kundinloggning, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför´ ett köp hos oss, när du väljer att betala med ett av Payson’s betalningsalternativ, kontaktar oss, när du använder vår kundinloggning där du lämnar personuppgifter.

Detta kan vara:
– Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
– Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.
– Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
– Geografisk information – din geografiska placering.

Vad gör vi med din information?
Datan används för att tillhandahålla, utföra och leverera Knowtech AB’s´ produkter och tjänster. Knowtech AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”) Automatiserat beslutsfattande (J/N)
 För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J
För att administrera din betalning
och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella
skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med
information, produkter och tjänster som du begär från oss.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J

Kommunicera med dig. Knowtech AB kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila  till info@knowtech.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

– Leverantörer och underleverantörer. Knowtech AB kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
– Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina produkter.
– Avyttring. Knowtech AB kan komma att dela din information till tredje parter:
1. För det fall att Knowtech AB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
2. Om Knowtech AB eller en väsentlig del av Knowtech AB’s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Knowtech AB är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
– Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
– Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
– Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Klarna som bank, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och “smoooth” onlineupplevelse.