Vad är MPPT?
MPPT står för Maximum Power Point Tracking. Speciellt när det är molnigt, när ljusets intensitet ändras hela tiden, kan en snabb MPPT regulator förbättra energiutnyttjandet med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och med upp till 10 % jämfört med långsammare MPPT regulator. En MPPT regulator ökar inte effekten på solpanelen utan minskar förlusten mellan batteri och solpanel och kan i gynnsamma fall ge 30% mer laddning till ditt batteri.

MPPT-regulatorn jämför solpanelens och batteriet spänning och beräknar den punkt där maximal ström erhålles och anpassar spänningen till batteriet efter detta. Vid batteriladdning är det ström in i batteriet som räknas och inget annat och minst förluster får man om laddspänningen bara ligger strax över batterispänningen. Optimal laddning fick man om solpanelen gav ca: 14,5 volt och inte 17 volt. Att solpanelen ger en spänning på 17 volt, beror framförallt på dess känslighet för värme. Eftersom spänningen sjunker vid stigande temperatur hos solcellerna är det nödvändigt att ha en viss marginal. Skulle man inte ha denna marginal finns risken att solpanelens spänning sjunker till samma nivå som batterispänningen och då slutar laddningen att fungera.

Vintertid när det är kallt ute, då ökar spänningen från solcellerna och spänningsskillnaden mellan batteri och solpanel blir ännu större än på sommaren. Hög spänning från solpanelen innebär stora förluster och därför gör en MPPT-regulator ännu större nytta vintertid, eller vid kallt väder.

Varför behöver jag en laddningsregulator?
Laddningsregulatorn skyddar batteriet mot överladdning/urladdning samt ser till att batteriet laddas på ett effektivt sätt.

En solpamnel med effekten 100 watt ger normalt bara 65-85 watt, varför?
Varför ger inte solpanelen 100 watt? Anledningen till det går att finna med hjälp av Ohms lag och det är batteriet som är boven i det hela. En solpanel med toppeffekten 100 watt ger normalt 17 volt och 6 ampere, vilket blir ca: 100 watt, men vad händer när man ansluter den till ett batteri med spänningen 12,5 volt? Enligt Ohms lag (P = U x I) blir effekten 12,5 x 6 = 75 watt.

Vad är PWM?
PWM står för Pulse Width Modulation och det betyder att dessa regulatorer sänder korta laddpulser i snabb följd till batteriet. Är batteriet urladdat sänder regulatorn ut långa pulser i ett tätt intervall och laddningen blir nästan konstant. Till ett fulladdat batteri tickar bara korta pulser i långsamt tempo för underhållsladdning. Moderna PWM-regulatorer är oftast tre, eller fyrstegsregulatorer, vilket innebär att batterierna laddas i olika steg för en så hälsosam laddning som möjligt. PWM-regulatorer saknar dock MPPT-regulatorns effekthöjande egenskaper, här blir det istället batteriet som bestämmer spänningen med de förluster det innebär.

AGM eller fritidsbatteri, vad är skillnaden?
AGM står för Absorbent Glass Mat och är den mest avancerade teknologin som finns idag. Med AGM tekniken kan man tillföra maximal prestanda till fordon med extrema cyklingar för exempelvis batteriet till bodelen i husbil eller husvagn, både beträffande laddningsmottaglighet och kapacitet. AGM-batteriets cyklingstålighet är tre gånger högre än för ett vanligt standardbatteri (AGM batterier klarar med andra ord ett större antal ur-/uppladdningar). AGM-batteriet ger maximal säkerhet, eftersom det mellan batteriets blyplattor finns speciella glasullsmattor av mikrofiber, där all elektrolyt är bunden, vilket ger ett batteri utan flytande syra. Detta innebär att AGM-batteriet är underhållsfritt och helt läckagesäkert, vilket resulterar i extra säkerhet vid montering i exempelvis passagerarutrymmet i husbilen. På grund av AGM batteriets konstruktion kan det användas/monteras i alla positioner, även horisontellt. Laddning av ett AGM-batteri är enkelt. Batteriladdare för för vanliga startbatterier och fritidsbatterier passar även för AGM-batterier, men vi rekommenderar CTEK 8 stegs batteriladdare som har ett speciellt optimerat läge för AGM batterier.

I- och urladdningscykler kontra livslängd
En ”cykel” för ett batteri är en urladdning och en återladdning. Normalt sett kan man säga att batteriet urladdas från 100 % till 20 % och sedan tillbaka till 100 %. Observera dock att måttet för djupet av urladdningscykeln varierar mellan olika batterier. De vanligaste är 10 %, 20 % och 50 %. Du måste vara noggrann när du bedömer för hur många ”cykler” batteriet är uppgivet om det inte också framgår hur djupt det blivit urladdat. Om t.ex. ett batteri som används varje dag uppges klara 600 cykler vid 50 % urladdning ger det en livslängd på ca 2 år. Batteriets livslängd är direkt relaterat till hur djupt det urladdas varje gång. Om batteriet urladdas till endast 50 % varje dag så håller det dubbelt så länge som om det hade urladdats till 80 %.

Varför blir batteriet varmt vid laddning?
En trolig orsak är att batteriet har stått urladdat och därmed sulfaterat. Ladda batteriet med låg Ampere under lång tid, upp till 2-3 dygn. Fungerar inte detta, är batteriet förbrukat och måste batteriet bytas ut.

Vilken laddström ska normalt användas på ett batteri?
Alla batterier är olika och därför behöver de olika laddström. Generellt gäller ska ett batteri laddas med 10 % av sin avsedda kapacitet i Ampere. Exempelvis ska ett 60 Ah-batteri laddas med 6 A. Generellt ska ett batteri underhållsladdas med enspänning på 14,2-14,6 Volt.

Varför ska jag inte ha för stor batteribank?
Om du har en för stor batteribank kan detta leda till att din batteriladdare/elblock går sönder. Detta händer för att din batteriladdare inte orkar ladda fullt i batterierna utan står och laddar hela tiden. En bra formel är Strömmen (A) från din batteriladdare x spänningen (V) i din husvagn/husbil. Exempel. Batteriladdare 18 A, spänning i batteri 12 V. 18×12=216. batteribank på ca 200Ah. Vill du ha en större batteribank bör du först titta över din batteriladdare så att den kan hantera tänkt batteristorlek.